13. SPOT 12. – 14. april 2016

SPOT, trinajsti zapovrstjo, je za dijake 4. letnika programa ekonomski tehnik potekal na Višji strokovni šoli v Sežani, od 12. do 14. aprila 2016, pod mentorstvom profesoric Lilijane Fabris in Mojce Železnik Buda.

V torek, 12. aprila, so se ob osmi uri zbrali pred Višjo strokovno šolo. Dijake so seznanili s cilji in nalogami. Tema SPOT-a je bila izdelava oglasov za predstavitev Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, enote gimnazija in ekonomska šola, širši javnosti.

Sledilo je predavanje prof. Sama Oniča o vizualnih komunikacijah. Poleg teorije je predstavil tudi primere dobrih in slabih oglasov in spodbudil kreativno razmišljanje. Popoldan je sledilo timsko delo. Dijaki so morali napisati brief za oglas, v katerem so določili dejavnost, komunikacijske cilje, ciljne skupine in izbor medijev. Prav tako so začeli razmišljati o zgodbah in scenarijih za oglase.
Popoldan se je začel z odličnim predavanjem kreativnega direktorja oglaševalske agencije Pristop, Aljoše Bagole. Poleg strokovnih vsebin so videli veliko primerov oglaševalskih akcij in rezultatov, ki so jih z njimi dosegli.

Drugi dan SPOT-a, 13. aprila, sta sledili še dve predavanji z delavnicami. Delavnico na temo video je vodil ing. fot. Ožbej Černe, delavnico o fotografiji pa mag. art. Jasna Klančišar. Dijaki so jima predstavili svoje scenarije oglasov in kasneje sta jim svetovala pri snemanju, fotografiranju in montaži.

Zadnji dan, 14. aprila, so že nastajali prvi izdelki – tiskani in video oglasi. Dijaki so vse gradivo in evalvacijo oddali v spletno učilnico.