12. SPOT 25. – 27. marec 2015

Dijaki  3. letnika gimnazije, ki so izbrali izbirni predmet kreativno podjetništvo, ter dijaki 4. letnika ekonomskega tehnika, so se 25. marca 2015 odpravili na tri dnevni SPOT, ki je tisto leto potekal na Višji strokovni šoli v Sežani pod vodstvom profesoric Lilijane Fabris, Mojce Železnik Buda in Lene Dobrinja. Dijaki so v  treh dneh postali kreativci, tekstopisci, fotografi, scenaristi in režiserji. Njihova naloga je bila pripraviti izdelke oglaševanja (video, tiskani oglas, logotip, animacije …) za poslovni načrt, projektno nalogo in tekmovanja.

V sredo, 25. marca, so se ob osmi uri zbrali pred Višjo strokovno šolo in pričeli s predavanjem o vizualnih komunikacijah, ki ga je izvedel profesor Samo Onič. Pokazal jim je primere dobrih in slabih oglasov. Vzpodbudil je tudi njihovo kreativno razmišljanje, kar  jim prineslo odlične ideje.

Nato se jim je pridružil Peter Lombar, ki je imel predavanje na temo Video – medij sodobnega komuniciranja. Pokazal jim je nekaj dobrih in slabih videov, ob katerih so se naučili veliko o tem, kako narediti kvaliteten film. S seboj je prinesel snemalne pripomočke in jih predstavil.

Za začetek so morali napisati brief za oglas, v katerem so določili dejavnost, komunikacijske cilje, ciljne skupine in izbor medijev.

Drugi dan Sežanskega podjetniško oglaševalskega tabora, 26. marca, je večinoma potekal v duhu timskega dela.

Zjutraj so se zbrali v predavalnici Višje strokovne šole v Sežani. Najprej so na kratko povzeli delo prejšnjega dne, nato so si skupaj ogledali program za naslednji dan.

V skupinah so nadaljevali z delom prejšnjega dne, to je načrtovanje in izdelava brief-ov in scenarijev za oglas podjetja oz. za predstavitveni video kraja, s katerim se bodo nekateri udeležili tekmovanja mTVfest.

Ekonomci so pričeli s snemanjem turističnih kotičkov Sežane oz. okoliških krajev ali so pripravljali material za izdelavo svojega oglasa. Tudi nekateri gimnazijci so vzeli pot pod noge, da bi našli lokacijo za snemanje, ki bi najbolj ustrezala dejavnosti podjetja iz njihovega poslovnega načrta, našim izdelkom in naši ciljni skupini za oglas. Spet drugi so v družbi nekaterih ekonomcev ostali v prostorih višje šole, da bi začeli oz. dokončali tudi drugo obvezno nalogo, ki je bila poljubna. Izbirali so lahko med:

  • novinarsko nalogo (priprava časopisa, Facebook profila ali spletne strani SPOT-a),
  • izdelavo videa o SPOT-u,
  • izdelavo izdelka za natečaj freeŠn ali
  • izdelavo logotipa za SPOT.

Večina je izbrala izdelavo logotipa. Tudi gimnazijci smo imeli možnost prijave na mTVfest, vendar smo se odločali za druge naloge.

V petek, 27. 3. 2015, smo začeli zadnji dan 12. SPOT-a v Sežani so nekateri naredili še zadnje posnetke in jih obdelali. Kot končni izdelek je večina skupin ustvarila TV oglase, ki so jih na koncu predstavili vsem udeleženim na taboru.