SPOT 2018 – video

Skupina SPOT

Animacija logotipa SPOT

Skupina ETEH

Animacija @TEH

NICOCOUNT

Pika Bernetič in Jan Kobal

PASTACREAM’S

Gregor Grahor

BUDILKA

Valentina Marušič in Laura Šabec