Prvi dan SPOT-a smo odšli na višjo šolo v Sežani in imeli prvo zanimivo predavanje o vizualnih komunikacijah  s Samom Oničem. Predaval nam je o komunikaciji, nato pa nam je predstavil različne oblike oglaševanja, pri katerem je predstavil veliko primerov v današnjem življenju. Pokazal nam je tudi napake v oglaševanju, ki se še vedno pojavljajo in načine, ki pritegnejo gledalce. Skozi celotno predavanje nas je Samo vključeval v svoje delo in s tem pritegnil našo pozornost. Izvedeli smo veliko novega o oglaševanju in komunikaciji ter o načinih pridobivanja strank. Ob 10.00 smo dobili delo, ki smo ga izvedli po skupinah. Izdelati smo morali plakat na temo ekološkega ozaveščanja. Delo smo opravljali v skupinah in ga zadnji dan vsi predstavili.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook